Rekisteriseloste

Rauhala-klubi ry:n jäsenluettelon rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rauhala-klubi ry

c/o Oulun yliopiston ylioppilaskunta

 

Käynti: Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1. krs (1st floor) 90570 Oulu

Kirjeet: PL 250, 90014 Oulun yliopisto

https://rauhalaklubi.wordpress.com/

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanslisti

Osoite yllä. Sähköpostiosoite: ks. yhdistyksen kotisivut.

3. Rekisterin nimi

Rauhala-klubi ry:n jäsenluettelo

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Yhdistys ylläpitää yhdistyslain 11 § mukaista jäsenluetteloa. Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Rauhala-klubi ry:n ja sen jäsenten sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ja yhdistyksen jäsenten välisen tiedotuksen ylläpito ja hoito.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä on jäsenen ilmoittamat yhteystiedot (etunimi, sukunimi, postiosoite, -numero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ja tiedot ylioppilaskunnan luottamustehtävissä toimimisesta sekä yhdistyksen jäseneksi hyväksymispäivä. Yhteystietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Sähköpostiosoite liitetään jäsenen siihen suostuessa yhdistyksen suojatulle sähköpostilistalle. Jäsenellä on mahdollisuus tutustua omiin jäsentietoihinsa ottamalla yhteyttä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kansliaan. Jäsen voi pyytää korjaamaan, lisäämään tai poistamaan tietojaan jäsenluettelosta.

7. Rekisterin tietojen luovuttaminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ulkopuolelle ja yhdistyksen sisälläkin vain tietoja yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisesti tarvitseville henkilöille. Sähköisessä muodossa talletettavan jäsenrekisterin suojaus perustuu rekisterin käyttöoikeuksien rajaukseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu Rauhala-klubi ry:n puheenjohtajalle, sihteerille ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanslistille. Rekisteri on tallennettu sellaisen tietokoneen kiintolevylle, jolle pääsy on rajoitettu. Sähköpostilista on suojattu ja vain erikseen määrätyllä Rauhala-klubi ry:n hallituksen jäsenellä on tunnukset sähköpostilistan ylläpitoon.