Rauhala-klubi etsii jälleen Vuoden Opiskelijaa 2016/ Rauhala Club looks for the Student of the Year

(In English below)

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan entisten toimijoiden alumniyhdistys Rauhala-klubi ry pyytää esityksiä Vuoden Opiskelijaksi perjantaihin 15.4.2016 klo 16 mennessä.

Oulun yliopistopäivää vietetään poikkeuksellisesti tänä vuonna ma 23.5.

Reilun kymmenen vuoden ajan päivän päätapahtumassa, alumnijuhlassa, on julkistettu Vuoden Alumni – Oulun yliopistosta valmistunut henkilö, joka on merkittävällä tavalla ansioitunut valmistumisensa jälkeen.

Vuodesta 2011 lähtien Oulun yliopistopäivänä on julkistettu vuoden alumnin ohella myös Vuoden Opiskelija, jonka Oulun yliopistoseura ry. nimeää Rauhala-klubi ry:n esityksestä.

Rauhala-klubi pyytää järjestöiltä ja opiskelijayhteisöiltä ehdotuksia Vuoden Opiskelijaksi valittavasta henkilöstä myös tänä vuonna. Yksittäiset opiskelijat voivat tehdä esityksiä ja ehdotuksia omille järjestöilleen, jotka tekevät kuitenkin lopulliset esitykset. Vuoden opiskelija palkitaan merkittävän suuruisella stipendillä.
Vuoden Opiskelijan valinnan kriteerinä on
– opiskeluaikana osoitettu aktiivisuus opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön hyväksi sekä
– opintojen hyvä etenemistahti.

Vuoden Opiskelija innostaa, edistää yhteisöllisyyttä ja on motivaattori.  Hänellä voi olla kokemusta esimerkiksi opiskelijalähtöisen toiminnan käynnistämisestä/pyörittämisestä, opiskelijajärjestön uudelleenherättämisestä tai muusta erityisestä toiminnasta järjestöissä tai yliopistolla.

Vuoden opiskelijaksi nimettävän henkilön tulee olla perustutkinto-opiskelija. Esitettävä henkilö ei voi olla ylioppilaskunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö eikä yliopiston ylimpien päätöksentekoelinten jäsen.

Perustellut esitykset ja esitetyn henkilön ansioluettelo tulee toimittaa 15.4.2016 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen milja.seppala@iki.fi

Lisätietoja:milja.seppala@iki.fi
——————-

Rauhala-klubi, the alumni-club for former Student Union actives is asking for nominations for candidates for the Student of the Year award. The deadline is 15.4.2016 at 4 PM.

University of Oulu day will be held on this year at 23.5.

Every year, the Alumnus of the Year (University of Oulu) is presented at the event, someone who has achieved great things after graduation.

The first award of the Student of the year was nominated In 2011. This is named by the Oulun yliopistoseura ry on recommendation of the Rauhala club.

Rauhala-club is therefore asking for suggestions for Student of the Year from student organisations. Student of the Year will be awarded of great stipend.

The student is expected to
– have been active in making a change for the better for students and
– is also required to have advanced well in their studies.

The student must be a BA or MA level student. The person cannot be a member of the board or other worker of the Student Union nor a person working in a upper decision-making body of the University.

We expect the student of the year to be inspiring, a good creator and motivator of in the student community. He or she will have, for example, experience in initiating student-centred activites, reawakening a student organisation or other special service or activity in a student organisation or at the university.

Proposals and CV´s should be sent by 15.4.2016 at 4 PM. by email to milja.seppala@iki.fi
For more information, contact the same.

OYY-alumni – Lähde mukaan Oulun yliopiston varainhankintakampanjaan!

OY-teelahjoitus_web_2

Kesällä Rauhala-klubin vuosikokouksessa pohdimme ylioppilaskunnan, yliopiston edustajan ja OYY-alumnien kanssa, miten OYY:n entiset toimijat voivat olla mukana Oulun yliopiston meneillään olevassa varainhankinta-kampanjassa. Viesti oli selkeä: OYY-alumnit haluavat olla vahvasti mukana tukemassa Oulun yliopistoa varainhankintatavoitteessa. Siitä syystä päätimme haastaa kaikki OYY-alumnin mukaan kampanjaan.

Oulun yliopisto kerää varoja vuosina 2014–2017 varainhankintakampanjansa kautta. Tule kasvamaan kanssamme –kampanjalla yliopisto haluaa viestiä tieteen ja perustutkimuksen merkitystä tulevaisuuden kasvun ja hyvinvoinnin rakentajana sekä luoda tieteelle lahjoittamisen kulttuuria alumnien ja suuren yleisön keskuudessa. Oulun yliopisto käyttää lahjoitusten kautta saamansa lahjoituspääoman ja sijoitusvarojen tuoton yliopiston strategian kannalta keskeisiin kehittämiskohteisiin. Varainhankinnan tuotoilla yliopisto toteuttaa avainrekrytointeja, uudistaa tutkimus- ja oppimisympäristöjä, edistää opiskelijoiden ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä vahvistaa yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa.

Lahjoituskampanjan aikana jokainen lahjoitettu euro tuo yliopistolle neljä euroa valtion vastinrahoituksen kautta. Kannustamme Sinua osallistumaan joko lahjoita.oulu.fi -sivuston kautta tai suoraan tilille FI08 8119 9710 0170 23. Lahjoitettavan summan voit päättää itse. Osallistuaksesi OYY-alumnien yhteiseen keräyspottiin, kirjoita tekstikenttään viitteeksi Rauhala15 sekä oma nimesi.

Rauhala-klubilaisten, vanhojen puheenjohtajien ja vanhojen sihteerien yhteinen osuus keräystuotosta julkistetaan Oulun yliopiston varainhankintagaalassa perjantaina 6. marraskuuta, joten osallistuminen keräykseen Oulun yliopiston hyväksi on ajankohtaista juuri nyt. Gaalaan ehdit mukaan ilmoittautumalla tästä 23.10. mennessä.

Edit: Rauhala-klubin keräystä on jatkettu vuoden 2015 loppuun asti.

Vuosikokous 2015

Featured image

Rauhala-klubin vuosikokous kokosi 4. kesäkuuta kymmenkunta OYY:n entistä ja nykyistä toimijaa ylioppilaskunnan toimistolle Linnanmaalle. Coctail-henkisen vuosikokouksen asialistalla oli perinteiseen tapaan edellisen vuoden toiminnan läpikäyntiä, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden toimijoille sekä vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, jäsenmaksusta päättäminen ja tietenkin henkilövalinnat.

Jatka lukemista Vuosikokous 2015

Vuosikokous 4.6.2015 klo 18:30

Rauhala-klubin sääntömääräinen vuosikokous pidetään 4.6. klo 18.30 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimistolla – kokouksen jälkeen keskustelua yliopiston varainhankintakampanjasta.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan entisten toimijoiden alumniyhdistys Rauhala-klubi ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen sekä tutustumaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimitiloihin torstaina 4. kesäkuuta 2015.

Jatka lukemista Vuosikokous 4.6.2015 klo 18:30

Vuoden opiskelija 2015 on koneteekkari Olli Peura

Oulun yliopiston vuoden opiskelijaksi nimettiin 8.5. koneteekkari Olli Peura. Vuoden opiskelijan nimesi Oulun yliopistoseura Rauhala-klubi ry:n esityksestä. Rauhala-klubin hallituksen puheenjohtaja Wille Leppämäen esittelypuheenvuoro Oulun yliopiston alumnijuhlassa 8.5.2015:

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan entisten toimijoiden alumniyhdistys Rauhala-klubi ry:n yhtenä tavoitteena on kytkeä entiset opiskelija-aktiivit yliopistoyhteisön alumnitoiminnan piiriin. Entisillä opiskelija- ja ylioppilaskunta-aktiiveilla säilyy kiinnostus yliopistoa kohtaan, ovathan he olleet mukana myös yliopiston kehittämisessä laitos- ja tiedekuntaneuvostoissa, opetuksen kehittämistyöryhmissä ja muissa virallisissa ja epävirallisissa toimielimissä. Opiskelija-aktiivina toimineet alumnit ovat erinomaisia lähettiläitä muiden alumnien suuntaan omissa alati laajenevissa verkostoissaan.

Arvoisat kuulijat

Toimivan alumniyhteisön perusta rakennetaan toimivalle opiskeluyhteisölle. Opiskeluyhteisön ytimessä ovat paitsi laadukkaat ja innostavat oppimistilanteet, myös sosiaalinen toiminta ja opiskelija-aktiivisuus omassa ainejärjestössä, harrastustoiminnassa, ylioppilaskunnassa taikka yliopiston päätöksentekokoneiston opiskelijaedustajana. Kun yliopistolta ei saa suoranaisia työelämätaitoja edistäviä elementtejä opintoihin, voi näitä oppia osallistumalla yhteisö- ja järjestötoimintaan. Vain ja ainoastaan hyvät kokemukset opiskeluaikana varmistavat kattavan ja laajan alumniyhteisön, jonka jäsenet ovat kiinnostuneita Alma Materin nykytilasta.
Yliopistoyhteisön tarkoituksena on muun muassa kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Tätä yliopistolain tavoitetta ei saavuteta pelkästään kirjoja tenttimällä, luennoilla istuessa tai laskuharjoituksia tekemällä. Yliopistot ovat valitettavan eristäytyneitä yhteiskunnasta, osallisuudesta ja laaja-alaisesta vuorovaikutuksesta. Liian harvat Oulun yliopisto-yhteisön jäsenet kommentoivat nyky-yhteiskunnan ilmiöitä, vaikka opiskelevat ja tutkivat niitä. Valitettavan harvat Oulun yliopiston kasvatit ovat olleet näkyvillä paikoilla yhteiskunnassamme – huhtikuun eduskuntavaaleissa yliopistomme kasvattien määrä eduskunnassa tosin kasvoi ainakin useammalla osaavalla naisella.

Yhteiskunnallisen ja järjestöaktiivisuuden lisäksi hyviä opiskelukokemuksia ja yliopiston perustarkoitusta edistävät ne lukuisat yhteistoiminnan muodot, joita opiskelijat keskuudessaan harjoittavat. Se, että opiskelijat tekevät, oppivat ja omaksuvat asioita on nimenomaan sitä yhteisöllisyytttä, joista yliopiston ja yliopplaskunnan arvot puhuvat. Tämä aito yhteistoiminta kumpuaa jaetusta tarkoituksesta, tavoitteiden yhteisymmärryksestä ja oikeasta toimimisesta; se on luennoille osallistumista, opiskelutoverin tukemista ja yhdessä oppimista sekä opitun jakamista.

Ajatus vuoden opiskelijan nimeämisestä samassa tilaisuudessa kuin vuoden alumni kytkeytyy edellä mainitsemaani yliopiston tarkoitukseen. Ilman opiskelijaa ei voi olla alumnia. Ilman aktiivista ja yhteistoiminnallista opiskeluaikaa ei kasva aktiivista yhteiskunnan jäsentäkään. Vuoden opiskelijan nimeämisen myötä Oulun yliopistopäivä laajenee vähitellen koko yliopistoyhteisön ja siinä harjoitettavan kasvatustoiminnan juhlapäiväksi.

Hyvät ystävät,

Kuka Oulun yliopiston tuhansista opiskelijoista voitaisiin valita vuoden opiskelijaksi? Olemme viitenä peräkkäisenä vuonna etsineet hyvin opinnoissaan edennyttä opiskelijaa, joka on osoittanut opintojen ohella aktiivisuutta opiskelijayhteisöissä. Esityksemme pohjaksi pyysimme ehdotuksia Oulun yliopistolla toimivilta opiskelijajärjestöiltä.

Arvottaessaan ehdotuksia ja esitystä tehdessään Rauhala-klubi ry kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: opintojen eteneminen ja arvosanat; aktiivinen ote opiskelijayhteisössä; yhteisön rakentamiseen liittyvä toiminta ja opiskelijajärjestön kehittäminen.

Lähtökohtamme on, että vuoden opiskelija on ruohonjuuritason toimija ja opiskelija — henkilö, joka opintojensa ohella on aktiivinen yhteistoiminnan tekijä ja osallistuu oppiainetason kehitystyöhön. Emme etsi hallintohaukkaa tai luottamustoimien hamstraajaa, vaan opiskelijaa, joka voi toimia esimerkkinä ja innostajana.

Hyvät yliopistoyhteisön jäsenet, tämän johdannon jälkeen pääsemme varsinaiseen vuoden opiskelijan nimeämiseen

Tänä vuonna alumnijuhlaa isännöivä Oulun yliopistoseura on nimennyt Rauhala-klubin esityksestä Oulun yliopiston vuoden opiskelijaksi tekniikan ylioppilas Olli Peuran. Olli Peura on neljännen vuoden konetekniikan opiskelija, joka valmistuu tänä keväänä tekniikan kandidaatiksi.

Olli on kuluneena vuonna toiminut ainejärjestössään Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta ry:ssä opintovastaavana sekä kv-vastaavana vuonna 2014. Opintovastaavan ominaisuudessa hänellä on vastuutehtäviä omassa tiedekunnassaan sekä koulutusohjelmassaan: Olli on toiminut niin konetekniikan koulutusohjelmatoimikunnan kuin teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäsenenä. Toiminnallaan hän on ajanut aktiivisesti opiskelijoiden etua sekä kerännyt ja välittänyt eteenpäin palautetta ja kehitysideoita oppiaineensa opetuksesta. Olli on aktiivinen myös kurssien ja opetusmateriaalin kehittämisessä. Lisäksi Olli on osallistunut konetekniikan opiskelijrekrytointivideon tekemiseen.

Olli on ollut vaihto-opiskeluvuotensa jälkeen aktiivinen kv-toimija ja konekillan kv-vastaavana edistänyt paitsi vaihto-opiskelijoiden integrointia myös suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymismahdollisuuksia.
Olli Peura on suorittanut vajaan neljän opiskeluvuotensa aikana yhteensä 246 opintopistettä, suoritusten kaikkinaisen keskiarvon ollen 4,2 ja teknillisen mekaniikan kurssien keskiarvon ollen 4,7.

Olli on ottanut vastuuta myös opiskelijatovereidensa opintojen etenemisestä: hän on osallistunut työläiden kurssien preppaukseen ja toiminnallaan edistänyt kurssien läpäisyn paranemista. Olli motivoi tovereitaan ja kannustaa heitä eteenpäin. Hänellä on aikaa muille ja hän toimii aktiivisesti muiden opiskelijoiden hyväksi.

Hyvät ystävät,

Näillä perustein todettakoon, että Olli Peura on mitä esimerkillisin opiskelija ja opiskelijajärjestötoimija, joka ilomielin nimetään vuoden opiskelijaksi 2015.

Vuoden opiskelijalle lahjoitettavan 2000 euron stipendin ovat rahoittaneet ylioppilaskunnan alullepanemat, vakiintuneet opiskeljoiden tukiyhteisöt Oulun ylioppilasapu ry, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS ja Uniresta Oy. Kiitämme heitä panostuksestaan.

Nyt pyydän Oulun yliopistoseuran hall.pj. Paula Rossia kanssani luovuttamaan vuoden opiskelijan tunnustuksen 2015 Olli Peuralle.

OYY-alumni-ilta ylioppilaskunnan vuosijuhlan aattona pe 27.2.2015

Rauhala-klubin jäsenet ja ylioppilaskunnan nykytoimijat kokoontuvat viettämään OYY-alumni-iltaa OYY:n ANNOS55-vuosijuhlaa edeltävänä päivänä, perjantaina 27.2.2015.

Alumni-illan tapahtumapaikkana on ylioppilaskunnan toimisto Linnanmaan kampuksella ja illan aikana näihin tiloihin on mahdollisuus tutustua.

OYY-alumni-illan ohjelma
pe 27.2. klo 18-21
OYY:n toimisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 (X1-ovi, 2.krs; entinen Kielikeskus, vanha YTHS) 90570 Oulu

18:00 Alkusanat, tarjoilua
18:15 Ajankohtaista ylioppilaskunnasta
18:30 Alumnitervehdykset, keskustelua, mahdollisuus tutustua ylioppilaskunnan toimistoon
21:00 Tilaisuus päättyy

Ennakkoilmoittautuminen OYY:n 55. vuosijuhlaan 28.2.2015

Oulun yliopiston ylioppilaskunta juhlii 55-vuotista taivaltaan perinteisen akateemisen pöytäjuhlan merkeissä Kalevalan päivänä lauantaina 28.2.2015. Ylioppilaskunta haluaa mahdollistaa alumniensa osallistumisen juhlaan mahdollisimman sankoin joukoin, ja juhliin on nyt mahdollista ennakkoilmoittautua.

Ennakkoilmoittautumiset voi tehdä alla olevan  lomakkeen kautta. Ilmoittautumisessa olisi mainittava  nimi, yhteystieto (esim. sähköposti) sekä maininta, mitä olet OYY:ssä tehnyt ja milloin.

ANNOS 55 vuosijuhla alkaa klo 18.30 Saalastinsalissa Linnanmaalla. Vuosijuhlaa edeltää cocktailtilaisuus.

Rauhala-Klubi ry järjestää alumnitilaisuuden vuosijuhlaa edeltävänä perjantaina 27.2.2015 klo 18 alkaen. Laittakaahan tämäkin jo kalentereihinne, tarkemmat tiedot tästä tilaisuudesta lähetetään jäsenille viimeistään joulukuussa.

EDIT: Ilmoittautuminen on päättynyt.

OYY-alumni-ilta 3.10.2014

Rauhala-klubi ry kutsuu ylioppilaskunnan entiset toimijat vuosilta 1964, 1974, 1984, 1994 ja 2004 OYY-alumni-iltaan perjantaina 3. lokakuuta 2014 — ylioppilaskuntamme perustamisen 55. vuoden vuosipäivän läheisyydessä. Tapahtumapaikkana on Raatin nuorisotalo (Oulun NMKY:n eli Ynnin toimitilat), os. Raatintie 7, 90100 Oulu

OYY-Alumni-ilta on eri vuosikymmenten ja nykytoimijoita yhdistävä tilaisuus. Tavoitteenamme on, että illan aikana entiset ylioppilaskuntatoimijat tasavuosikymmenten takaa kohtaisivat nykytoimijat ja ajatuksia ylioppilaskunnan historiasta ja tulevaisuudesta voitaisiin jalostaa entistä vaikuttavammaksi ja kestävämmäksi ylioppilaskunta- ja opiskelijatoiminnaksi. Vuosittain ylioppilaskunnan perustamispäivän läheisyydessä pidettävässä tilaisuudessa käsitellään erilaisia teemoja ja pohditaan ylioppilaskunnan yhteiskunnallista roolia ja asemaa.

Tervetuloa mukaan ylioppilaskuntamme alumnitoimintaan!

Tiedätkö, että tuttavapiiriisi kuuluva entinen ylioppilaskuntatoimija ei ole saanut kutsua? Tilaisuuteen voi ilmoittautua myös ne, joita kutsu ei ole saavuttanut.

Kutsua ja tietoa tilaisuudesta voi välittää omien verkostojenne entisille ylioppilaskuntatoimijoille.

OYY-ALUMNI-ILLAN OHJELMA 3.10.2014

Entisten ja nykyisten toimijoiden tapaaminen pidetään klo 18.00 alkaen Raatin Nuorisotalo (Oulun NMKY/Ynnin talo), Raatin urheilukeskuksen läheisyydessä (Raatinkatu 7, 90100 Oulu)

Tervetulosanat
Rauhala-klubi ry:n puheenjohtaja fil. maist. Wille Leppämäki
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja tekn. yo Tero Marin

Alkumaljan tarjoaa Uniresta Oy

Oulun yliopiston alumnitoiminnan esittely ja tavoitteet

Buffettarjoilu

Ylioppilaskuntakokemuksia ja -näkemyksiä vuosikymmenten takaa
Toimijat eri vuosikymmeniltä
Keskustelun vetäjinä toimivat Rauhala-klubi ry:n sihteeri tekn. yo Ilari Nisula ja taloudenhoitaja tekn. yo Aino-Kaisa Manninen

Päätössanat ja loppupäätelmät
Rauhala-klubi ry:n hallituksen puheenjohtaja Wille Leppämäki
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja kauppat. yo Vili Koistinen

Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne ja mahdollisista erityisruokavalioistanne 30.9.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen
https://rauhala-klubi.net/oyy-alumnipaiva/ilmoittautuminen/

Rauhala-klubin vuosikokous pe 6.6.2014 klo 16:15

Rauhala-klubi ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 6.6.2014 klo 16:15 alkaen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimistolla Oulun yliopistolla. Kokouspaikalle pääsee yliopiston Väylää pitkin, mm. ovista X1 ja X. Vanhemmat opiskelijat muistavat tilat entisenä kielikeskuksena ja 2000-luvun alkuun saakka tiloissa toimi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Linkin takaa avautuvassa kartassa ylioppilaskunta on merkitty tunnuksella ”2a”.

Click to access Linnanmaa_2012_suomi.pdf

Rauhala-klubin vuosikokouksen jälkeen on cocktailtarjoilua sekä ylioppilaskunnan uusien toimitilojen esittely. Tarjoiluja varten pyydän ilmoittamaan osallistumisesta ja mahdollisista erityisruokavalioista keskiviikkoon 4.6.2014 mennessä sähköpostitse (wille.leppamakiPOISTA@iki.fi).

Vuoden opiskelija 2014 on fysiikan opiskelija Tapio Hansson

Oulun yliopistoyhteisö kokoontui Snellmanin päivänä 12.5.2014 Oulun yliopistoseura ry:n järjestämään Oulun yliopistopäivän alumnijuhlaan. Alumnijuhlassa nimettiin Oulun yliopiston vuoden alumniksi arkkitehti Pekka Laatio, vuoden opiskelijaksi fil.yo Tapio Hansson sekä vuoden urheilijaopiskelijaksi KTK Jenni Kukkonen.

Oulun yliopistoseura nimeää vuoden opiskelijan Rauhala-klubi ry:n esityksestä ja hänet palkitaan 2000 euron suuruisella stipendillä sekä yliopistoseuran standaarilla. Alla Rauhala-klubin puheenjohtajan pitämä vuoden opiskelijan esittelypuheenvuoro.

”Viidettä vuotta toimiva Oulun yliopiston ylioppilaskunnan entisten toimijoiden alumniyhdistys Rauhala-klubi ry:n yhtenä tavoitteena on kytkeä entiset opiskelija-aktiivit yliopistoyhteisön alumnitoiminnan piiriin. Entisillä aktiiveilla säilyy kiinnostus yliopistoa kohtaan, ovathan he olleet mukana myös yliopiston kehittämisessä laitos- ja tiedekuntaneuvostoissa, opetuksen kehittämistyöryhmissä ja muissa virallisissa ja epävirallisissa toimielimissä. Opiskelija-aktiivina toimineet alumnit ovat erinomaisia lähettiläitä muiden alumnien suuntaan.

Toimiva alumniyhteisö pohjautuu toimivalle opiskeluyhteisölle. Opiskeluyhteisön ytimessä ovat paitsi laadukkaat oppimistilanteet, myös sosiaalinen toiminta ja opiskelija-aktiivisuus omassa ainejärjestössä, harrastustoiminnassa, ylioppilaskunnassa taikka yliopiston päätöksentekokoneiston opiskelijaedustajana. Merkittäviä työelämätaitoja pääsee oppimaan osallistumalla yhteisö- ja järjestötoimintaan. Vain ja ainoastaan hyvät kokemukset opiskeluaikana varmistavat kattavan ja laajan alumniyhteisön, jonka jäsenet ovat kiinnostuneita Alma Materin nykytilasta.

Yliopistoyhteisön tarkoituksena on muun muassa kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Tätä yliopistolain tavoitetta ei saavuteta pelkästään kirjoja tenttimällä tai luennoilla istuessa. Yliopistot ovat valitettavan eristäytyneitä yhteiskunnasta, osallisuudesta ja laaja-alaisesta vuorovaikutuksesta. Liian harvat Oulun yliopisto-yhteisön jäsenet kommentoivat nyky-yhteiskunnan ilmiöitä, vaikka opiskelevat ja tutkivat niitä.

Ajatus vuoden opiskelijan nimeämisestä samassa tilaisuudessa kuin vuoden alumni kytkeytyy juuri mainittuun yliopiston tarkoitukseen. Ilman opiskelijaa ei voi olla alumnia. Ilman aktiivista opiskeluaikaa ei kasva aktiivista yhteiskunnan jäsentäkään. Vuoden opiskelijan nimeämisen ansiosta yliopistopäivästä on tullut vahvemmin koko yliopistoyhteisön ja siinä harjoitettavan kasvatustoiminnan juhlapäivä.

Kenestä vuoden opiskelija? Olemme neljänä peräkkäisenä vuonna etsineet hyvin opinnoissaan edennyttä opiskelijaa, joka on osoittanut opintojen ohella aktiivisuutta opiskelijajärjestöissä. Esityksemme pohjaksi pyysimme ehdotuksia Oulun yliopistolla toimivilta opiskelijajärjestöiltä.

Ehdotuksia arvottaessaan ja esitystä tehdessään Rauhala-klubi ry kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: opintojen eteneminen ja arvosanat; aktiivinen ote opiskelijayhteisössä; yhteisön rakentamiseen liittyvä toiminta ja opiskelijajärjestön kehittäminen.

Lähtökohtamme on, että vuoden opiskelija on ruohonjuuritason toimija ja opiskelija — henkilö, joka opintojensa ohella osallistuu yhdistystoimintaan ja oppiainetason kehitystyöhön. Emme hakeneet hallintohaukkaa tai luottamustoimien hamstraajaa, vaan opiskelijaa, joka voi toimia esimerkkinä.

Tämän johdannon jälkeen pääsemme varsinaiseen vuoden opiskelijan nimeämiseen:

Tänä vuonna alumnijuhlaa isännöivä Oulun yliopistoseura on nimennyt Rauhala-klubin esityksestä Oulun yliopiston vuoden opiskelijaksi filosofian ylioppilas Tapio Hanssonin.

Tapio Hansson on neljännen vuoden fysiikan opiskelija, joka valmistuu viikon päästä luonnontieteiden kandidaatiksi.

Tapio on toiminut ainejärjestössään Sigma-kilta ry:ssä fysiikan opintovastaavana vuonna 2012 sekä toimihenkilönä vuonna 2013. Vuonna 2011 hän toimi Oulun fysiikan opiskelijoiden kerhon sihteerinä. Näissä tehtävissä Tapio on hoitanut hänelle annetut hommat aina kunnialla hyvin loppuun.

Tapio Hansson on toiminut myös fysiikan laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmän ja opinnäytteiden arviointiryhmän jäsenenä vuosina 2012—2013. Parhaillaan Tapio Hansson toimii luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen sekä fysiikan laitoksen johtoryhmän jäsenenä. Tiedekuntahallituksen toiminnassa Tapion kerrotaan olevan aktiivinen ja hän sanonut aina sanottavansa kokouksissa ääneen.

Tapio Hansson on toiminut myös tutortupapäivystäjänä sekä laskuharjoitusassistenttina, laskupäivän vastuuhenkilönä sekä tutkimusharjoittelijana. Toisena opiskeluvuonnaan Tapio toimi pienryhmäohjaajana. Tapio on opiskelutoverien kertoman perusteella kannustava ja inspiroiva opiskelukaveri, joka tukee motivaation kanssa kamppailevia opiskelukavereitaan.

Tapio Hansson on osallistunut myös fysiikan laitoksen kotisivujen ja sosiaalisen median kehittämiseen, (mikä nykyisen internetperustaisen viestintätodellisuuden aikakautena on ensiarvoisen tärkeää.)

Tapio Hansson on suorittanut vajaan neljän opiskeluvuotensa aikana yhteensä 302 opintopistettä, suoritusten kaikkinaisen keskiarvon ollen 4,5 ja fysiikan ja teoreettisen fysiikan opintojen keskiarvon ollen 4,7.

Yhteenvetona voisi todeta, Tapion opiskelukaveria lainatakseni, ”ahkera ku mikä”.

Näillä perustein todettakoon, että Tapio Hansson on esimerkillinen opiskelija ja opiskelijajärjestötoimija, joka ilomielin nimetään vuoden opiskelijaksi 2014.

Vuoden opiskelijalle luovutettavan 2000 euron stipendin ovat rahoittaneet ylioppilaskunnan alullepanemat, vakiintuneet opiskeljoiden tukiyhteisöt Oulun ylioppilasapu ry, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS ja Uniresta Oy. Kiitämme heitä panostuksestaan.”