Tervetuloa vuosikokoukseen ja Oulun yliopistopäivään 11.5.2012

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan entisten toimijoiden alumniyhdistys Rauhala-klubi ry kutsuu Sinut yhdistyksemme vuosikokoukseen sekä entisten ja nykyisten ylioppilaskuntatoimijoiden aamukahvitilaisuuteen Oulun yliopistopäivänä perjantaina 11. toukokuuta 2012.

Aamukahvit ylioppilaskunnan entisille ja nykyisille toimijoille järjestetään klo 10.00 alkaen Oulun yliopiston päärakennuksen ravintola Kastarissa (Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu).

Ylioppilaskunnan alumniyhdistyksen, Rauhala-klubi ry:n varsinainen vuosikokous pidetään klo 11.00–11.30 Oulun yliopiston hallituksen kokoussalissa (HR 144, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu).

Vuosikokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kannattavien jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. Valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet (2) ja puheenjohtaja
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 10. Ilmoitusasiat
 11. Kokouksen päättäminen

Oulun yliopiston ja yliopistoseuran järjestämä Alumnijuhla alkaa klo 12.15 Oulun yliopiston Saalastinsalissa. Juhlassa julkistetaan järjestyksessään toinen Oulun yliopiston vuoden opiskelija, joka nimetään Rauhala-klubi ry:n esityksestä ja palkitaan Oulun ylioppilasapu ry:n, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Uniresta Oy:n rahoittamalla stipendillä.

Oulun yliopistopäivä lähestyy

Oulun yliopistopäivää ja Oulun yliopistoseuran alumnijuhlaa vietetään perjantaina 11.5.2012. Päivän aikana Rauhala-klubi ry järjestää perinteisen aamukahvitilaisuuden entisille ja nykyisille ylioppilaskunta-aktiiveille. Päivän ohjelmaan kuuluu myös Rauhala-klubin vuosikokous.

Rauhala-klubi etsii Vuoden Opiskelijaa

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan entisten toimijoiden alumniyhdistys Rauhala-klubi ry pyytää esityksiä Vuoden Opiskelijaksi perjantaihin  23.3.2012 klo 12.00 mennessä.

Oulun yliopistopäivää vietetään perinteiseen tapaan J.V. Snellmanin päivän kieppeillä 11.5.2012. Reilun kymmenen vuoden ajan päivän päätapahtumassa, alumnijuhlassa, on julkistettu Vuoden Alumni – Oulun yliopistosta valmistunut henkilö, joka on merkittävällä tavalla ansioitunut valmistumisensa jälkeen.

Vuonna 2011 Oulun yliopistopäivänä julkistettin vuoden alumnin ohella ensimmäisen kerran Vuoden Opiskelija, jonka Oulun yliopistoseura ry nimeää Rauhala-klubi ry:n esityksestä.

Rauhala-klubi pyytääkin järjestöiltä ehdotuksia Vuoden Opiskelijaksi valittavasta henkilöstä myös tänä vuonna.

Vuoden opiskelijan valinnan kriteerinä on opiskeluaikana osoitettu aktiivisuus opiskelijoiden hyväksi sekä opintojen hyvä etenemistahti.

Vuoden opiskelijan odotamme olevan innostava, hyvä yhteisöjen luoja ja motivaattori. Hänellä voi olla  kokemusta  esimerkiksi opiskelijalähtöisen toiminnan käynnistämisestä, opiskelijajärjestön uudelleenherättämisestä tai muusta erityisestä toiminnasta järjestöissä tai yliopistolla.

Vuoden opiskelijaksi nimettävän henkilön tulee olla perustutkinto-opiskelija. Esitettävä henkilö ei voi olla ylioppilaskunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö eikä yliopiston ylimpien päätöksentekoelinten jäsen.

Rauhala-klubi pyytää perustellut ehdotukset ehdotettavan henkilön cv:llä varustettuna.

Ehdotukset tulee toimittaa pe 23.3. klo 12.00 mennessä. Hakuaika on päättynyt.

OYY-alumni-ilta 2016

Rauhala-klubin alumni-iltaa vietetään lauantaina 15.10.2016 klo 18 ravintola Hilikussa (os. Kasarmintie 8 H, 9010 Oulu).

OYY-alumni-ilta on tilaisuus, joka yhdistää ylioppilaskuntamme toimijat eri vuosikymmeniltä.  Tavoitteenamme on, että illan aikana entiset ylioppilaskuntatoimijat tasavuosikymmenten takaa kohtaisivat nykytoimijat ja ajatuksia OYY:n historiasta ja tulevaisuudesta voitaisiin jalostaa entistä vaikuttavammaksi ja kestävämmäksi ylioppilaskunta- ja opiskelijatoiminnaksi.

Vuosittain ylioppilaskunnan perustamispäivän läheisyydessä pidettävässä tilaisuudessa käsitellään erilaisia teemoja ja pohditaan ylioppilaskunnan yhteiskunnallista roolia ja asemaa. Nyt käsiteltävänä teemana on kulttuuri – niin ylioppilaskunnan piirissä kuin Oulussa. Muistele siis jo valmiiksi, millaista OYY:n kulttuuritoiminta aikanasi oli ja millaisia hauskoja tai erikoisiakin sattumuksia osui kohdallesi. Voit halutessasi jakaa tilaisuudessa muistosi muiden kanssa. Aikaa on varattu kulttuurimuisteloiden lisäksi myös muulle tarinoinnille.

Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittautumiset 7.10. mennessä.

Ilmoittaudu tapahtumaan täällä.

Rauhala-klubin aloite OYY:n hallitukselle

ALOITE                                                                                                                                                                                     10.11.2011

ALOITE OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN (OYY) HALLITUKSELLE RAUHALA-KLUBI RY:N TOIMINNAN RAHOITUKSESTA

Hyväksyessään tämän aloitteen OYY sitoutuu resursoimaan ylioppilaskunnan entisten toimijoiden alumniyhdistys Rauhala-klubi ry:n toimintaa joko a) osoittamallaan summalla vuosittain talousarvioissaan tai b) ottamalla Rauhala-klubi ry:n erityisavustusta nauttivien järjestöjen piiriin.

TAUSTAA

OYY.n edustajisto on juhlakokouksessaan vuonna 2010 päättänyt perustaa Rauhala-klubi ry:n entisten ylioppilaskuntatoimijoiden alumniyhdistykseksi sekä liittyä sen kannatusjäseneksi.  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kannustaa ja tukea Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tarkoituksen toteutumista, oululaista ylioppilaskuntatoimintaa ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimineiden henkilöiden verkostoitumista.  Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös turvaamaan ja säilyttämään Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan ja siinä toimineisiin henkilöihin liittyvää muistitietoa, tieto-taitoa sekä materiaalia.

Tarkoitustaan Rauhala-klubi toteuttaa erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Tapahtumissaan ja toiminnassaan Rauhala-klubi harjoittaa laajaa yhteistyötä kannatusjäsentensä sekä ennen kaikkea Oulun yliopiston alumnitoiminnan sekä Oulun yliopistoseura ry:n kanssa.

Rauhala-klubiin kuuluu tällä hetkellä n. 120 entistä OYY:n toimijaa ja uusia jäseniä pyritään rekrytoimaan koko ajan lisää.

Yhdistyksen rahoitus koostuu tällä hetkellä kannatusjäsenmaksuista. Yhdistyksen kannatusjäsenyyden markkinointia jatketaan edelleen keskeisille yhteistyötahoille. OYY on rahoittanut Rauhala-klubin toimintaa vuosittaisella kannatusjäsenmaksulla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että yhdistys pyörii kokonaan sekä kannatusjäsenmaksuilla että mahdollisilla alumnien lahjoituksilla.

Sääntömääräisesti yhdistys ei peri henkilöjäseniltä jäsenmaksua. Täten pyrimme madaltamaan kynnystä liittyä jäseneksi ja välttämään jäsenmaksujen laskuttamiseen ja perintään liittyvää taloushallintoa.

Vuosittain kolme päätapahtumaa

Rauhala-klubin toiminta rakentuu pitkälti ylioppilaskunnan kanssa yhteistyössä harjoitettavalle alumnitoiminnalle ja -tapahtumille.  Vuosittain järjestetään pääsääntöisesti kolme jäsenistölle ja ylioppilaskunnan nykyisille toimijoille suunnattua tapahtumaa. Yhteistyötä tehdään myös Oulun yliopiston alumnikoordinaattorin sekä Oulun yliopistoseuran kanssa.

Ylioppilaskunnan perustamiskokouksen vuosipäivänä pyritään järjestämään 10-vuotisalumnitapaaminen, johon kutsutaan aina 10, 20, 30, 40 ja 50 vuotta sitten ylioppilaskunnan toiminnassa aktiivisina olleita sekä Rauhala-klubin jäsenet.

Ylioppilaskunnan vuosijuhlaviikolla järjestetään entisten toimijoiden ja ylioppilaskunnan nykyisten toimijoiden tapaaminen.

Yhdistyksen vuosikokous ja entisten toimijoiden aamukahvitapaaminen järjestetään Oulun yliopistopäivän yhteydessä toukokuussa. Yliopistopäivän alumnijuhlassa julkistetaan vuoden alumnin ohella vuoden opiskelija, jonka yliopistoseura nimeää Rauhala-klubin esityksestä.

Tapahtumiin kutsutaan aina alumnien lisäksi ylioppilaskunnan luottamus- ja toimihenkilöt.

Mentorointi

Rauhala-klubin toimijoiden voimin käynnistetään alkuvuodesta 2012 ylioppilaskunnan hallituksen jäsenten mentorointi. Tarkoituksena on tukea ylioppilaskunnan nykytoimijoita tehtävässään kasvamisessa ja suoriutumisessa sekä jakaa tietoa, kokemuksia ja suhteita.

Esitys

Esitämme, että OYY sitoutuu resursoimaan 800 eurolla alumniyhdistyksensä Rauhala-klubi ry:n toimintaa joko a) osoittamallaan summalla talousarviossaan tai b) ottamalla Rauhala-klubi ry:n erityisavustusta nauttivien järjestöjen piiriin aiemman kannatusjäsenmaksun sijaan.

Tällä toimintamallilla taataan alumnitoiminnan vakaus. Täten saamme myös kytkettyä OYY:n entiset luottamus- ja toimihenkilöt kiinteämmin ylioppilaskunnan yhteyteen. Tapahtumakohtainen neuvottelu OYY:n kanssa ei takaa toiminnan jatkuvuutta ja   systemaattisuutta. Yhdistyksen toimintamuoto on tapahtumat, joiden järjestäminen on tilasta riippuen kuitenkin hintavaa. Yhdistyksen käynnistysvaiheessa tärkeää on mahdollisimman laaja tavoitettavuus ja matala kynnys osallistua toimintaan, jolloin tilaisuuksien on käytännössä oltava maksuttomia.

Oulussa 10.11.2011

RAUHALA-KLUBI RY

Wille Leppämäki                                              Milja Seppälä

Hallituksen puheenjohtaja                               Hallituksen varapuheenjohtaja

Toimintasuunnitelma 2011 – 2012

Rauhala-klubi ry:n yleiskokouksessa käsitelty toimintasuunnitelma 2011–2012

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kannustaa ja tukea Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tarkoituksen toteutumista, oululaista ylioppilaskuntatoimintaa ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimineiden henkilöiden verkostoitumista. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös turvaamaan ja säilyttämään Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan ja siinä toimineisiin henkilöihin liittyvää muistitietoa, tieto-taitoa sekä materiaalia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ylioppilaskuntatoiminnasta, järjestää koulutus-, ja keskustelutilaisuuksia sekä muita tapahtumia. Yhdistys voi harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää tutustumis- ja opintomatkoja jäsenistölleen sekä kustantaa ja levittää ylioppilaskuntatoimintaan liittyvää kirjallisuutta ja muuta aineistoa. Yhdistys kasvattaa ja kouluttaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan uusia toimijoita vastuulliseen ja vaikuttavaan ylioppilaskuntatoimintaan.

Toiminnan vakiinnuttamisen kausi

Rauhala-klubi on perustettu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlaviikolla 2010 ja yhdistyksen ensimmäistä toimintakautta 2010–2011 leimasi vahvasti toiminnan käynnistäminen sekä jäsen- ja toimijarekrytointi. Myös toimintakausi 2011–2012 jatkuu toiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen merkeissä.

Tietoa yhdistyksestä pyritään levittämään aktiivisesti ylioppilaskunnan entisten toimijoiden keskuudessa. Jäseniksi hyväksytään ylioppilaskunnan puheenjohtajina, varapuheenjohtajina, hallituksen jäseninä, työntekijöinä sekä edustajiston jäseninä toimineita henkilöitä, joita lähestytään vuoden kuluessa mahdollisimman kattavasti.

Kannatusjäseniksi ovat liittyneet Oulun ylioppilasapu ry, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Oulun yliopistoseura ry, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sekä Uniresta Oy. Yhdistyksen kannatusjäsenyyden markkinointia jatketaan edelleen keskeisille yhteistyötahoille.

Rauhala-klubille luodaan vuoden aikana oma internetsivusto. Yhdistyksellä toimii oma ryhmä (Rauhala-klubi) Oulun yliopiston alumniverkostossa (http://alumni.oulu.fi) ja Facebookissa.

Vuosittain kolme päätapahtumaa

Rauhala-klubin toiminta rakentuu pitkälti ylioppilaskunnan kanssa yhteistyössä harjoitettavalle alumnitoiminnalle ja -tapahtumille. Vuosittain järjestetään pääsääntöisesti kolme jäsenistölle ja ylioppilaskunnalle suunnattua tapahtumaa. Yhteistyötä tehdään myös Oulun yliopiston alumnikoordinaattorin sekä Oulun yliopistoseuran kanssa.

Ylioppilaskunnan perustamiskokouksen vuosipäivänä lauantaina 15.10. järjestetään 10-vuotisalumnitapaaminen, johon kutsutaan 10, 20, 30, 40 ja 50 vuotta sitten ylioppilaskunnan toiminnassa aktiivisina olleita sekä Rauhala-klubin jäsenet.

Ylioppilaskunnan vuosijuhlaviikolla järjestetään entisten toimijoiden ja ylioppilaskunnan nykyisten toimijoiden tapaaminen.

Yhdistyksen vuosikokous ja entisten toimijoiden tapaaminen järjestetään Oulun yliopistopäivän yhteydessä toukokuussa. Yliopistopäivän alumnijuhlassa julkistetaan vuoden alumnin ohella vuoden opiskelija, jonka yliopistoseura nimeää Rauhala-klubin esityksestä.

Mentorointi

Rauhala-klubin toimijoiden voimin käynnistetään ylioppilaskunnan hallituksen jäsenten mentorointi, jota on suunniteltu jo toimintakaudella 2010–2011. Tarkoituksena on tukea ylioppilaskunnan nykytoimijoita tehtävässään kasvamisessa ja suoriutumisessa sekä jakaa tietoa, kokemuksia ja suhteita.